Facebook đang tung ra ba bản cập nhật nhằm giúp người tạo nội dung video kiếm được nhiều tiền hơn.

Những thay đổi mới nhất đối với các tùy chọn kiếm tiền từ video của Facebook bao gồm:

  • Kiếm doanh thu từ video dạng ngắn.
  • Mở rộng tính đủ điều kiện cho nhiều người sáng tạo nội dung hơn.
  • Giúp người sáng tạo kiếm tiền từ đóng góp của người xem dễ dàng hơn.

Khả năng kiếm thu nhập từ các video được xuất bản lên Facebook khả dụng cho các Trang đáp ứng một số tiêu chí nhất định.

Vì các tiêu chí hiện đã được cập nhật, chúng ta hãy xem xét điều đó trước.

Nội dung cập nhật đối với Yêu cầu về tính đủ điều kiện

Nhiều Trang hơn sẽ có thể kiếm tiền từ video của họ bằng quảng cáo sau khi cập nhật tiêu chí đủ điều kiện của Facebook.

Facebook có các bộ yêu cầu riêng cho từng loại quảng cáo video: Trong luồng, Trực tiếp và Trò chơi. Mỗi bộ yêu cầu đang được cập nhật.

Tính đủ điều kiện của Quảng cáo trong Dòng

Quảng cáo trong luồng đề cập đến các quảng cáo được hiển thị trước hoặc trong video.

Để đủ điều kiện chạy quảng cáo trong luồng, Trang Facebook phải có:

  • Tổng số 600.000 phút đã xem từ bất kỳ kết hợp tải lên video nào trong 60 ngày qua. Điều này có thể bao gồm tải lên video thông thường, phát trực tiếp và ghi lại các luồng trực tiếp.
    5 video tải lên hoạt động trở lên hoặc các video Trực tiếp trước đó. Video phải được xuất bản, không bị xóa và tuân thủ Chính sách kiếm tiền từ nội dung của Facebook của chúng tôi.

Trước đây, Facebook chỉ xem xét các video tải lên thông thường trên ba phút trong các tính toán của mình về các yêu cầu đủ điều kiện. Giờ đây, nó cũng xem xét các video tải lên ngắn hơn, phát trực tiếp và ghi video trực tiếp.

Quảng cáo trong luồng tiếp tục có sẵn cho các Trang có ít nhất 10.000 người theo dõi. Chúng không có sẵn cho hồ sơ cá nhân.

Kiếm tiền từ nhiều loại video khác

Giờ đây, các trang có thể kiếm tiền từ các video ngắn trong vòng một phút, điều này cho phép tùy chọn chạy quảng cáo 30 giây mà Facebook cho là “ít gây gián đoạn”.

Trước đây, bạn chỉ có thể kiếm tiền từ video có thời lượng từ 3 phút trở lên.

Video vượt quá 3 phút có thể bao gồm quảng cáo giữa video, được hiển thị trong khi video đang phát thay vì trước khi video bắt đầu.

Quảng cáo giữa video hiện có thể được hiển thị sau 45 giây vào video, đây là một bản cập nhật nhỏ so với điểm kiểm tra trước đó là 1 phút.

Xem thêm: Cập nhật Facebook sẽ nhắm mục tiêu các nhóm và cá nhân cụ thể

Tính đủ điều kiện của quảng cáo phát trực tiếp

Facebook có các yêu cầu về tính đủ điều kiện riêng cho các Trang quan tâm đến việc kiếm tiền từ các luồng trực tiếp.

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí trong phần trên, Trang sẽ phải đáp ứng một yêu cầu khác để chạy quảng cáo khi đang hoạt động: 60.000 phút trực tiếp được xem trong 60 ngày qua.

Facebook lưu ý rằng thời gian xem các bản ghi các luồng trực tiếp sẽ không được tính vào việc đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện này.

Kiếm tiền trực tiếp từ người xem

Khi Trang đủ điều kiện để chạy quảng cáo trong luồng trực tiếp, họ cũng sẽ có thể kiếm tiền với Ngôi sao.

Nếu bạn đã quen thuộc với ‘Bits’ của Twitch thì bạn sẽ hiểu ngay khái niệm ‘Ngôi sao’ của Facebook.

Đó là một dạng tiền kỹ thuật số mà người dùng mua bằng tiền thật và gửi cho người sáng tạo để thưởng cho nội dung của họ. Sau đó, người sáng tạo sẽ kiếm được một phần doanh thu từ các Ngôi sao mà họ nhận được trong một luồng.

Facebook bổ sung 3 cách mới để kiếm tiền với nội dung videoFacebook bổ sung 3 cách mới để kiếm tiền với nội dung video

Facebook bổ sung 3 cách mới để kiếm tiền với nội dung videoFacebook bổ sung 3 cách mới để kiếm tiền với nội dung video

Facebook đang mở rộng tính đủ điều kiện cho Ngôi sao đến 15 quốc gia khác. Trong những tuần tới, Facebook sẽ bắt đầu kiểm tra khả năng kiếm được Ngôi sao từ video không trực tiếp của người sáng tạo.

Người sáng tạo nội dung có thể kiểm tra xem Trang của họ có đủ điều kiện tham gia bất kỳ chương trình kiếm tiền nào trong số này hay không trong Creator Studio. Trang cũng có thể đăng ký các chương trình trong Creator Studio.

Facebook cho biết họ sẽ xem xét tất cả các ứng dụng và dần dần bắt đầu chấp nhận nhiều Trang hơn đáp ứng các tiêu chí mới của mình.

Nguồn: Facebook Newsroom

Tôi hy vọng bạn thích những bài viết của Trung An Corp

Đánh giá post