Khi ai đó xem hồ sơ Twitter của bạn, vài thứ đầu tiên họ nhìn thấy là tên người dùng, tiểu sử, ảnh hồ sơ và biểu ngữ của bạn — tất cả những thứ đó bạn đều có quyền kiểm soát. Nếu tất cả các lĩnh vực này được xem xét cẩn thận và sử dụng đầy đủ, bạn có thể chỉ chuyển đổi khách truy cập thành người theo dõi.

Nhưng với việc Twitter có hơn 200 triệu người dùng hoạt động hàng ngày trên toàn thế giới, làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng hồ sơ Twitter của mình nổi bật? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn trong việc giúp bạn cách làm nổi bật hồ sơ Twitter của mình trong tất cả các lĩnh vực này.

Làm theo hướng dẫn bên dưới để bắt đầu làm cho tiểu sử của bạn nổi bật giữa đám đông.

Chọn đúng tên người dùng Twitter

Đánh giá post