Hôm nay, Facebook đã công bố ra mắt một công cụ mới, được gọi là thông tin chi tiết về đối tượng trên Facebook, mà chủ sở hữu Trang có thể sử dụng để tìm hiểu thêm về đối tượng mục tiêu của họ bằng cách thu thập thông tin địa lý, thông tin nhân khẩu học, lịch sử mua hàng trước đây và hơn thế nữa tất cả vào một bảng điều khiển.

Thông tin chi tiết về đối tượng giống nhau về nhiều mặt với Thông tin chi tiết về trang, nhưng khác nhau về loại thông tin mà nó thu thập. Audience Insights phân tích xu hướng về khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng của bạn trên Facebook, trong khi Page Insights thu thập dữ liệu về các tương tác với Trang của bạn (tức là lượt thích, nhận xét và chia sẻ).

Với Audience Insights, bạn có thể tìm hiểu có bao nhiêu người trên Facebook sống gần cửa hàng của bạn, bạn có thể biết sở thích của họ, cùng với hành vi mua hàng trước đây và thói quen mua sắm của họ (trực tuyến so với tại cửa hàng).

Xem thêm: 7 cách để sử dụng đối tượng tùy chỉnh với Facebook PPC

Bằng cách sử dụng Audience Insights, bạn có thể nhận được thông tin tổng hợp và ẩn danh, chẳng hạn như:

  • Nhân khẩu học – Tuổi và giới tính, lối sống, học vấn, tình trạng mối quan hệ, vai trò công việc và quy mô hộ gia đình
  • Số lượt thích trang – Các Trang hàng đầu mà mọi người thích ở các danh mục khác nhau, như quần áo hoặc thể thao của phụ nữ
  • Vị trí và ngôn ngữ – Mọi người sống ở đâu và họ nói ngôn ngữ nào
  • Sử dụng Facebook – Tần suất những người trong đối tượng mục tiêu của bạn đăng nhập vào Facebook và (các) thiết bị họ đang sử dụng khi đăng nhập
  • Hoạt động mua hàng – Hành vi mua hàng trong quá khứ (tức là những người mua nhiều quần áo nữ) và phương thức mua hàng (tức là tại cửa hàng, trực tuyến)

Và bạn có thể xem thông tin này cho ba nhóm người khác nhau:

  • Mọi người trên Facebook (đối tượng Facebook nói chung)
  • Những người được kết nối với Trang hoặc sự kiện của bạn
  • Những người trong Đối tượng tùy chỉnh mà bạn đã tạo (đối tượng bao gồm các khách hàng hiện tại của bạn)

Facebook tuyên bố rằng họ đã xây dựng Thông tin chi tiết về đối tượng có lưu ý đến quyền riêng tư:

Nó hiển thị thông tin tổng hợp mà mọi người đã thể hiện trên Facebook, cùng với thông tin từ các đối tác bên thứ ba đáng tin cậy – như Acxiom – thông qua việc nhắm mục tiêu theo danh mục đối tác của chúng tôi. Giống như Thông tin chi tiết về trang, Thông tin chi tiết về đối tượng hiển thị thông tin về các nhóm người mà không cần chia sẻ những người riêng lẻ nào trong các nhóm đó. Điều này cho phép các nhà tiếp thị xem thông tin chi tiết tổng hợp và ẩn danh trong khi vẫn giữ thông tin cá nhân của mọi người ở chế độ riêng tư.

Xem thêm: Công cụ kiểm tra quyền riêng tư và cài đặt quyền riêng tư mặc định của Facebook

Thông tin chi tiết về đối tượng sẽ bắt đầu ra mắt hôm nay trong Trình quản lý quảng cáo cho tất cả các nhà tiếp thị ở Hoa Kỳ. Quyền truy cập toàn cầu sẽ theo sau trong những tháng tới.

Hãy chia sẻ nếu bạn thích bài viết của Trung An Corp nhé

Đánh giá post