Luôn luôn dễ dàng để đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo Facebook khi nói đến lượt nhấp và lượt xem, nhưng còn về doanh số bán hàng thì sao?

Việc đo lường số lượng doanh nghiệp mới mà bạn thực sự nhận được từ quảng cáo Facebook, đặc biệt là ngoại tuyến, sắp trở nên dễ dàng hơn nhiều mà công ty giải thích trong một thông báo ngày hôm nay.

Với khả năng được gọi là ‘đo lường mức tăng chuyển đổi’, Facebook cho biết nó có thể giúp các nhà quảng cáo đo lường chính xác hơn mức độ kinh doanh mới đang được thúc đẩy bởi quảng cáo.

Xem thêm: Facebook đánh giá mức độ hiệu quả của các quảng cáo của bạn trước khi bạn chạy chúng

Đây là cách Facebook đo lường mức tăng chuyển đổi:

  • Khi một chiến dịch Facebook bắt đầu, hai nhóm được tạo. Một là nhóm thử nghiệm ngẫu nhiên gồm những người nhìn thấy quảng cáo trong chiến dịch và nhóm còn lại là nhóm kiểm soát những người không nhìn thấy quảng cáo.
  • Các nhà quảng cáo chia sẻ dữ liệu chuyển đổi với Facebook trong suốt chiến dịch. Facebook xác định mức tăng bổ sung được tạo ra từ chiến dịch bằng cách so sánh các chuyển đổi trong nhóm thử nghiệm và nhóm kiểm soát.
  • Bất kỳ sự gia tăng doanh số bán hàng nào trong nhóm thử nghiệm đều là kết quả của ‘mức tăng chuyển đổi’ do quảng cáo Facebook cung cấp.

Công ty cho biết việc đo lường mức tăng chuyển đổi là rất quan trọng vì nó giải quyết một số thách thức mà các nhà tiếp thị hiện đang phải đối mặt khi đo lường dữ liệu quảng cáo, chẳng hạn như sự phụ thuộc quá mức vào các nhấp chuột và tỷ lệ khách hàng chuyển sang thiết bị di động.

Xem thêm: Một nhà tiếp thị Facebook phải làm gì?

Tính năng đo lường mức tăng chuyển đổi hiện sẽ chỉ được cung cấp cho các nhà quảng cáo làm việc trực tiếp với Facebook thông qua đại diện tài khoản. Facebook dự định cuối cùng sẽ cung cấp rộng rãi hơn việc đo lường mức tăng chuyển đổi.

Chia sẻ suy nghĩ của bạn cho Trung An Corp nhé!

Đánh giá post