Người sáng tạo trên YouTube hiện có quyền truy cập vào các chỉ số mới về lượt xem video và ứng dụng Studio dành cho thiết bị di động đang được làm mới với các cách xem dữ liệu hiệu quả.

Dữ liệu phân tích mới bao gồm thông tin chi tiết về các nguồn lượt xem video mà trước đây không có.

Bản cập nhật sắp tới cho ứng dụng Studio dành cho thiết bị di động là bước đầu tiên hướng tới mục tiêu lớn hơn là làm cho ứng dụng này có nhiều tính năng như YouTube Studio trên máy tính để bàn.

Bài viết dưới đây của Trung An Corp là thông tin thêm về từng nội dung cập nhật dành cho người sáng tạo trên YouTube.

Dữ liệu phân tích mới trong YouTube Studio

Dữ liệu phòng khách

Số lần hiển thị phòng khách sẽ bắt đầu xuất hiện trong phân tích của YouTube vào cuối tháng này.

Điều này có nghĩa là số lần hiển thị bắt nguồn từ các nguồn như TV và bảng điều khiển trò chơi điện tử sẽ có sẵn trong số lượng phân tích của kênh.

Điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là một thay đổi trong báo cáo. Số lần hiển thị video từ TV được kết nối và bảng điều khiển trò chơi luôn được tính, chúng không được chỉ định như vậy.

Do đó, người sáng tạo sẽ không thấy thay đổi đối với Tổng thể hiệu suất video trong dữ liệu phân tích của họ. Các chỉ số như thời gian xem, lượt xem và doanh thu không thay đổi do cập nhật này.

Điều có thể thay đổi là dữ liệu tỷ lệ nhấp. Vì số lần hiển thị từ TV được kết nối và bảng điều khiển trò chơi không còn bị gộp chung với các danh mục khác, nên có thể có sự khác biệt về cách báo cáo tỷ lệ nhấp từ các nguồn khác.

Người xem mới và người xem quay lại

YouTube đã ra mắt các chỉ số mới và người xem quay lại có thể thấy trong tab Đối tượng trong YouTube studio.

YouTube bổ sung thêm dữ liệu phân tích, cập nhật ứng dụng dành cho thiết bị di động Studio

Chỉ số mới này sẽ rất hữu ích vì nó sẽ cho phép người sáng tạo biết ai sẽ quay lại kênh và ai đang xem nội dung của kênh đó lần đầu tiên.

Việc biết có bao nhiêu người xem quay lại kênh sau khi xem ít nhất một video có thể giúp cung cấp thông tin về các chiến lược nội dung trong tương lai, chẳng hạn như liệu video có đáng quay lại một chủ đề cụ thể hay không.

Dữ liệu người xem mới và cũ hiện có sẵn cho tất cả người sáng tạo nhưng chưa áp dụng cho chủ sở hữu nội dung có bản quyền và các kênh nghệ thuật.

Cập nhật cho Studio Mobile App

Thay đổi đối với thẻ thời gian thực

Khi người sáng tạo trên YouTube mở ứng dụng Studio Mobile và chuyển đến phần phân tích, họ sẽ thấy một thẻ thời gian thực.

YouTube bổ sung thêm dữ liệu phân tích, cập nhật ứng dụng dành cho thiết bị di động Studio

Thẻ này đã có trước đây, nhưng một số thay đổi quan trọng đã được thực hiện đối với thẻ này.

Những thay đổi bao gồm:

  • Hình thu nhỏ: Thẻ thời gian thực hiện hiển thị hình thu nhỏ cho mỗi video.
  • Sắp xếp: Thẻ thời gian thực hiện sắp xếp video theo số lượt xem (cao nhất đến thấp nhất). Trước đây, thẻ thời gian thực đã sắp xếp các video theo ngày xuất bản.
  • Số lượng video: Thẻ hiện bao gồm tối đa mười lăm video, nhiều hơn mười video so với giới hạn trước đó là năm video.

Các thay đổi đối với các tab

YouTube đã đại tu các tab trong ứng dụng Studio Mobile để tập trung vào việc căn chỉnh. Các tab được sử dụng nhiều nhất hiện đã được căn chỉnh, bao gồm: đối tượng, phạm vi tiếp cận, mức độ tương tác, tổng quan và doanh thu.

Xem thêm: 10 câu hỏi cho một video chứng thực của khách hàng

YouTube bổ sung thêm dữ liệu phân tích, cập nhật ứng dụng dành cho thiết bị di động Studio

Người sáng tạo sẽ nhận thấy một số thẻ đã bị xóa khỏi các tab đó. YouTube cho biết thẻ này không được sử dụng nhiều trên thiết bị di động, nhưng dữ liệu sẽ không đi đến đâu vì nó vẫn có sẵn trên máy tính để bàn.

Các thẻ bị xóa đã được thay thế bằng dữ liệu được truy cập rộng rãi hơn trên thiết bị di động. Một trong những bổ sung đáng chú ý hơn là dữ liệu về thời gian xem thông qua người đăng ký.

Nguồn: Creator Insider

Đánh giá post