Reddit đã trở thành một nền tảng mạnh mẽ cho các công ty, người nổi tiếng và những người thường xuyên tiếp xúc, trả lời và đặt câu hỏi, đồng thời trở thành một phần của cộng đồng trung thành và tiếp cận rộng rãi.

Reddit AMA có lẽ là khu vực thu hút sự chú ý lớn nhất của trang web. Một người thú vị hoặc một người nổi tiếng sẽ xuất hiện trong một thời gian đã định và mời những người dùng khác “Hỏi tôi bất cứ điều gì”. Sau đó, họ trả lời những câu hỏi họ thích và trong khoảng thời gian họ có.

Đồ họa thông tin dưới đây đưa ra một số AMA phổ biến nhất, bao gồm mức độ tiếp xúc và mức độ tương tác mà họ nhận được.

Trung An Corp rất thích đồ họa thông tin này vì nó liên quan đến hành vi của người dùng trong AMA và cách bạn có thể sử dụng nó trong chiến lược tiếp thị của riêng mình.

Xem thêm: Sáu lỗi cơ bản mà các nhà tiếp thị thường mắc phải của Reddit Marketing
Reddit AMAs dạy chúng ta gì về tiếp thị | SEJ

Xem thêm: Cách thay đổi tên người dùng TikTok của bạn

Đánh giá post