Bạn không bao giờ có cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng đầu tiên. Điều đó có nghĩa là gì trong môi trường kinh doanh với nhịp độ nhanh, được thúc đẩy bởi công nghệ ngày nay? Nó có nghĩa là danh thiếp có tác động cao vẫn còn quan trọng.

Một thiết kế truyền thống trên nền thẻ trắng có nghĩa là danh thiếp của bạn bị lạc trong sự xáo trộn của đối thủ cạnh tranh. Để trở nên đáng nhớ, danh thiếp của bạn phải có một thiết kế đẹp, độc đáo. Có rất nhiều vật liệu hiện đại để bạn lựa chọn, bao gồm kim loại, vải hoặc thủy tinh.

Để thực sự làm cho thương hiệu của bạn nổi bật, đừng ngại thử các phông chữ, màu sắc và đồ họa khác nhau. Sử dụng cả kết cấu và kích thước. Những người mà khách hàng tiềm năng giữ danh thiếp của bạn và tương tác với nó càng lâu thì thương hiệu và doanh nghiệp của bạn càng được ghi nhớ nhiều hơn.

Gần đây tôi đã đặt hàng danh thiếp kim loại từ Danh thiếp kim loại của tôi. Chủ sở hữu, Craig Martyn đã rất hữu ích trong việc cung cấp cho tôi một số tùy chọn và thực hiện các thay đổi dựa trên phản hồi của tôi. Khi tôi giao danh thiếp bằng kim loại mới của mình, tôi LUÔN nhận được phản hồi nhiệt tình, “Chà, thiệp đẹp!” và “Bạn lấy những tấm danh thiếp đó ở đâu?” Điều thực sự quan trọng về danh thiếp kim loại mới của tôi là mọi người không bao giờ vứt chúng đi.

Trong số những người mang danh thiếp kim loại có Steve Wozniak, doanh nhân đồng sáng lập Apple với Steve Jobs. Danh thiếp của Steve sử dụng thiết kế hình học bắt mắt được khắc trên thẻ kim loại.

Với tất cả sự phân tán của công nghệ và phương tiện truyền thông, danh thiếp của bạn cần phải khác biệt để có tác động lâu dài. Hãy thử một danh thiếp phi truyền thống được làm bằng chất liệu độc đáo như kim loại. Mỗi khi bạn trao danh thiếp của mình, công ty của bạn sẽ gắn liền với sự đổi mới và thương hiệu của bạn sẽ tạo ấn tượng lâu dài.

Thiết kế mô phỏng ban đầu

Bạn không bao giờ có cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng đầu tiên. Điều đó có nghĩa là gì trong môi trường kinh doanh với nhịp độ nhanh, được thúc đẩy bởi công nghệ ngày nay? Nó có nghĩa là danh thiếp có tác động cao vẫn còn quan trọng.

Bài viết của Trung An Corp dưới đây sẽ cho bạn biết được tầm quan trọng của một tấm danh thiếp tuyệt vời

Một thiết kế truyền thống trên nền thẻ trắng có nghĩa là danh thiếp của bạn bị lạc trong sự xáo trộn của đối thủ cạnh tranh. Để trở nên đáng nhớ, danh thiếp của bạn phải có một thiết kế đẹp, độc đáo. Có rất nhiều vật liệu hiện đại để bạn lựa chọn, bao gồm kim loại, vải hoặc thủy tinh.

Để thực sự làm cho thương hiệu của bạn nổi bật, đừng ngại thử các phông chữ, màu sắc và đồ họa khác nhau. Sử dụng cả kết cấu và kích thước. Những người mà khách hàng tiềm năng giữ danh thiếp của bạn và tương tác với nó càng lâu thì thương hiệu và doanh nghiệp của bạn càng được ghi nhớ nhiều hơn.

Gần đây tôi đã đặt hàng danh thiếp kim loại từ Danh thiếp kim loại của tôi. Chủ sở hữu, Craig Martyn đã rất hữu ích trong việc cung cấp cho tôi một số tùy chọn và thực hiện các thay đổi dựa trên phản hồi của tôi. Khi tôi giao danh thiếp bằng kim loại mới của mình, tôi LUÔN nhận được phản hồi nhiệt tình, “Chà, thiệp đẹp!” và “Bạn lấy những tấm danh thiếp đó ở đâu?” Điều thực sự quan trọng về danh thiếp kim loại mới của tôi là mọi người không bao giờ vứt chúng đi.

Trong số những người mang danh thiếp kim loại có Steve Wozniak, doanh nhân đồng sáng lập Apple với Steve Jobs. Danh thiếp của Steve sử dụng thiết kế hình học bắt mắt được khắc trên thẻ kim loại.

Với tất cả sự phân tán của công nghệ và phương tiện truyền thông, danh thiếp của bạn cần phải khác biệt để có tác động lâu dài. Hãy thử một danh thiếp phi truyền thống được làm bằng chất liệu độc đáo như kim loại. Mỗi khi bạn trao danh thiếp của mình, công ty của bạn sẽ gắn liền với sự đổi mới và thương hiệu của bạn sẽ tạo ấn tượng lâu dài.

Xem thêm: 10 công ty khởi nghiệp thành công nhờ các video của Epic Explainer

Thiết kế mô phỏng ban đầu

Bạn không bao giờ có cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng đầu tiên. Điều đó có nghĩa là gì trong môi trường kinh doanh với nhịp độ nhanh, được thúc đẩy bởi công nghệ ngày nay? Nó có nghĩa là danh thiếp có tác động cao vẫn còn quan trọng.

Một thiết kế truyền thống trên nền thẻ trắng có nghĩa là danh thiếp của bạn bị lạc trong sự xáo trộn của đối thủ cạnh tranh. Để trở nên đáng nhớ, danh thiếp của bạn phải có một thiết kế đẹp, độc đáo. Có rất nhiều vật liệu hiện đại để bạn lựa chọn, bao gồm kim loại, vải hoặc thủy tinh.

Để thực sự làm cho thương hiệu của bạn nổi bật, đừng ngại thử các phông chữ, màu sắc và đồ họa khác nhau. Sử dụng cả kết cấu và kích thước. Những người mà khách hàng tiềm năng giữ danh thiếp của bạn và tương tác với nó càng lâu thì thương hiệu và doanh nghiệp của bạn càng được ghi nhớ nhiều hơn.

Gần đây tôi đã đặt hàng danh thiếp kim loại từ Danh thiếp kim loại của tôi. Chủ sở hữu, Craig Martyn đã rất hữu ích trong việc cung cấp cho tôi một số tùy chọn và thực hiện các thay đổi dựa trên phản hồi của tôi. Khi tôi giao danh thiếp bằng kim loại mới của mình, tôi LUÔN nhận được phản hồi nhiệt tình, “Chà, thiệp đẹp!” và “Bạn lấy những tấm danh thiếp đó ở đâu?” Điều thực sự quan trọng về danh thiếp kim loại mới của tôi là mọi người không bao giờ vứt chúng đi.

Trong số những người mang danh thiếp kim loại có Steve Wozniak, doanh nhân đồng sáng lập Apple với Steve Jobs. Danh thiếp của Steve sử dụng thiết kế hình học bắt mắt được khắc trên thẻ kim loại.

Với tất cả sự phân tán của công nghệ và phương tiện truyền thông, danh thiếp của bạn cần phải khác biệt để có tác động lâu dài. Hãy thử một danh thiếp phi truyền thống được làm bằng chất liệu độc đáo như kim loại. Mỗi khi bạn trao danh thiếp của mình, công ty của bạn sẽ gắn liền với sự đổi mới và thương hiệu của bạn sẽ tạo ấn tượng lâu dài.

Đọc thêm: Xu hướng tìm kiếm trên Pinterest Thể hiện sự quan tâm mọi lúc đến du lịch

Thiết kế mô phỏng ban đầu

Đánh giá post