Có 400 triệu người trên khắp thế giới sử dụng các sự kiện trên Facebook mỗi tháng, công ty cho biết trong một thông báo. Gần 30% trong số tất cả các sự kiện đó là do Pages tạo ra.

Để giúp Trang tiếp cận nhiều người hơn dễ dàng hơn khi quảng bá sự kiện trên Facebook, Facebook đã giới thiệu một số tính năng mới giúp Trang quảng bá sự kiện của họ và đo lường hiệu quả của các nỗ lực quảng bá của họ.

Các tính năng mới này sẽ được triển khai trong những tuần tới và sẽ cung cấp cho Trang khả năng tạo quảng cáo cho Bảng tin dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động để nâng cao nhận thức về các sự kiện và thúc đẩy phản hồi. Trước đây, quảng cáo dành riêng cho quảng cáo sự kiện chỉ có thể được đặt ở cột bên phải trên máy tính để bàn.

Xem thêm: Tại sao chiến dịch Facebook của bạn không hoạt động

Facebook đã cung cấp một bản xem trước về cách quảng cáo sự kiện mới sẽ trông như thế nào:

10574682_1471895819727424_2098338967_n

Ngoài các quảng cáo sự kiện mới, nếu bạn đang tổ chức một sự kiện, giờ đây bạn có thể xem thông tin chi tiết trong cột bên phải của trang sự kiện. Những thông tin chi tiết này sẽ cho bạn thấy:

  • Số người đã xem liên kết đến sự kiện trên Facebook
  • Số người đã xem sự kiện
  • Số lượng tham gia, lưu và maybes sự kiện đã nhận được

Xem thêm: Facebook đang giúp các nhà quảng cáo tiếp cận những người không thể tiếp cận trước đây

Facebook cho biết đang theo dõi để có nhiều cải tiến hơn cho các sự kiện trong những tháng tới. Hiện tại, bạn có thể bắt đầu với quảng cáo phản hồi sự kiện trong cả công cụ Tạo quảng cáo và Power Editor.

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này của Trung An Corp nhé!

Đánh giá post