Hôm nay, Facebook đã công bố kết quả của một nghiên cứu do công ty ủy quyền phân tích tác động của quảng cáo Facebook đối với các chiến dịch tìm kiếm có trả tiền.

Nghiên cứu kết luận rằng, các doanh nghiệp có thể tăng đáng kể hiệu suất của các chiến dịch tìm kiếm có trả tiền của họ trong khi giảm giá mỗi chuyển đổi bằng cách chạy quảng cáo Facebook kết hợp với tìm kiếm có trả tiền.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Kenshoo, một công ty công nghệ tiếp thị kỹ thuật số đa kênh. Kenshoo đã phân tích tác động của việc thêm quảng cáo Facebook vào các chiến dịch tìm kiếm có trả tiền của Experian.

Mục tiêu của các chiến dịch của Experian được thiết kế để tạo ra các ứng dụng báo cáo tín dụng trực tuyến. Các chiến dịch diễn ra trong thời gian thử nghiệm hai tuần trong quý đầu tiên của năm 2014.

Để xem mức độ nào của quảng cáo Facebook sẽ dẫn đến hiệu suất cao nhất, Experian đã cho các nhóm người khác nhau ở Hoa Kỳ xem các mức chi tiêu khác nhau của quảng cáo Facebook trong Bảng tin và cột bên phải.

Kết quả nghiên cứu của Kenshoo cho thấy rằng các chiến dịch tìm kiếm hoạt động mạnh hơn khi quảng cáo Facebook được đưa vào kết hợp.

Xem thêm: Ứng dụng mới tiết lộ lượng thông tin bạn đang cung cấp cho Facebook

Các phát hiện chính của nghiên cứu bao gồm:

  • Tổng số chuyển đổi đã tăng trung bình 19% giữa những người đã xem quảng cáo trên Facebook so với những người chỉ xem quảng cáo tìm kiếm có trả tiền (không có quảng cáo Facebook).
  • Giá mỗi chuyển đổi trung bình giảm 10% trong số những người đã xem quảng cáo Facebook ngoài quảng cáo tìm kiếm có trả tiền. Điều này là do sự gia tăng chuyển đổi.
  • Chuyển đổi tăng lên khi chi tiêu cho quảng cáo Facebook tăng, nhưng có một “điểm hấp dẫn” hoặc mức chi tiêu tối thiểu và tối đa trên Facebook, để đạt được hiệu suất cao nhất với chi phí thấp nhất.

Chris Costello, giám đốc nghiên cứu tiếp thị của Kenshoo, đưa ra cái nhìn sâu sắc của mình về những phát hiện của nghiên cứu:

Chỉ có rất nhiều người đang tìm kiếm mọi thứ. Việc chạy quảng cáo Facebook không chỉ có thể thu hút nhiều người hơn tìm kiếm mà còn có thể làm cho quảng cáo tìm kiếm hoạt động tốt hơn bằng cách khơi dậy sở thích thương hiệu ở người tìm kiếm và thúc đẩy họ chuyển đổi với tỷ lệ cao hơn. Điều đó có nghĩa là các nhà tiếp thị có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn cho số tiền tìm kiếm của họ.

Xem thêm: Tìm hiểu thêm về đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp của bạn với thông tin chi tiết về đối tượng trên Facebook

Sau khi bạn đã thử nó, hãy cho Trung An Corp biết bạn nghĩ gì về kết quả!

Đánh giá post