Bạn đã bao giờ tự hỏi một video Vine đã được xem bao nhiêu lần? Giờ đây, bạn sẽ thấy số lượng vòng lặp trên video để cho biết số lần mọi người đã lặp lại một video, bao gồm cả trên Vine và trong các video nhúng trên web.

Trong một thông báo được đăng ngày hôm qua, Vine nói rằng số lượng vòng lặp sẽ ngay lập tức có sẵn trên các ứng dụng di động iOS và Android, cũng như trên web.

Với bản cập nhật này, giờ đây có một cách mới để bạn nhanh chóng hiểu được mức độ phổ biến và thú vị của một Vine –– dựa trên số lần mọi người xem một vòng lặp Vine.

Số vòng lặp sẽ cập nhật theo thời gian thực, vì vậy khi bạn xem video, bạn sẽ biết mình đang xem cùng những người khác.

Xem thêm: 5 luật mạng xã hội bạn không nên vi phạm

Vine cũng đã công bố một nguồn cấp dữ liệu trang chủ được thiết kế lại. Các nguồn cấp dữ liệu trong ứng dụng Android và iPhone của Vine hiện có thiết kế mới, với các cải tiến chính là video lớn hơn từng góc cạnh và chế độ xem lượt thích và bình luận rõ ràng hơn.

Vine cũng đã cải tiến nguồn cấp dữ liệu Hoạt động để giúp người dùng thấy rõ hơn những gì đang xảy ra trên Vines của bạn. Hoạt động mới và cũ hơn sẽ được tách biệt và bạn cũng sẽ nhận được thông báo khi bạn đã đạt đến các mốc nhất định, chẳng hạn như lượng thích, v.v.

Vine bắt đầu theo dõi số vòng lặp vào ngày 3 tháng 4 năm 2014. Đối với Vine được tạo vào hoặc trước ngày này, bạn sẽ thấy dấu “+” cho biết số vòng lặp thực tế cao hơn, vì video rất có thể đã được lặp lại nhiều lần trước ngày 3 tháng 4 .

Để biết thêm thông tin về số vòng lặp, hãy truy cập Vine’s Trung tâm trợ giúp.

Trong một thông báo được đăng ngày hôm qua, Vine nói rằng số lượng vòng lặp sẽ ngay lập tức có sẵn trên các ứng dụng di động iOS và Android, cũng như trên web.

Với bản cập nhật này, giờ đây có một cách mới để bạn nhanh chóng hiểu được mức độ phổ biến và thú vị của một Vine –– dựa trên số lần mọi người xem một vòng lặp Vine.

Số vòng lặp sẽ cập nhật theo thời gian thực, vì vậy khi bạn xem video, bạn sẽ biết mình đang xem cùng những người khác.

Vine cũng đã công bố một nguồn cấp dữ liệu trang chủ được thiết kế lại. Các nguồn cấp dữ liệu trong ứng dụng Android và iPhone của Vine hiện có thiết kế mới, với các cải tiến chính là video lớn hơn từng góc cạnh và chế độ xem lượt thích và bình luận rõ ràng hơn.

Vine cũng đã cải tiến nguồn cấp dữ liệu Hoạt động để giúp người dùng thấy rõ hơn những gì đang xảy ra trên Vines của bạn. Hoạt động mới và cũ hơn sẽ được tách biệt và bạn cũng sẽ nhận được thông báo khi bạn đã đạt đến các mốc nhất định, chẳng hạn như lượng thích, v.v.

Xem thêm: Chi tiêu trên mạng xã hội có thể phù hợp với công thức ROI không?

Vine bắt đầu theo dõi số vòng lặp vào ngày 3 tháng 4 năm 2014. Đối với Vine được tạo vào hoặc trước ngày này, bạn sẽ thấy dấu “+” cho biết số vòng lặp thực tế cao hơn, vì video rất có thể đã được lặp lại nhiều lần trước ngày 3 tháng 4 .

Để biết thêm thông tin về số vòng lặp, hãy truy cập Vine’s Trung tâm trợ giúp.

Hãy chia sẻ nếu bạn thích bài viết này của Trung An Corp nhé!

Đánh giá post