Một thay đổi lớn đang đến với cách các nhà quảng cáo Facebook đặt ngân sách chiến dịch.

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2019, tất cả các chiến dịch quảng cáo trên Facebook sẽ được chuyển sang tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.

Điều đó có nghĩa là các nhà quảng cáo sẽ phải đặt một ngân sách chiến dịch trung tâm trên tất cả các bộ quảng cáo.

Facebook sẽ tự động phân phối ngân sách cho các nhóm quảng cáo hoạt động tốt nhất, được cho là sẽ tạo ra kết quả tốt nhất cho một chiến dịch.

Đây là hình ảnh trực quan do Facebook cung cấp về cách các chiến dịch hoạt động khi có và không có tối ưu hóa ngân sách chiến dịch mà Trung An Corp chia sẻ đến bạn.

Facebook đang thay đổi cách các nhà quảng cáo đặt ngân sách chiến dịch

Thay đổi sắp tới sẽ áp dụng cho tất cả các chiến dịch mới và hiện tại.

Hiện tại, tối ưu hóa ngân sách chiến dịch là một cài đặt tùy chọn.

Các nhà quảng cáo cũng có tùy chọn đặt ngân sách cho các bộ quảng cáo riêng lẻ.

Vào tháng 9, tối ưu hóa ngân sách chiến dịch sẽ là cài đặt mặc định không thể tắt.

Có thể đây sẽ là một thay đổi đáng kể đối với hầu hết các nhà quảng cáo mà sẽ cần một khoảng thời gian điều chỉnh.

Mặc dù Facebook tuyên bố việc tối ưu hóa ngân sách chiến dịch có thể tạo ra nhiều kết quả hơn và chi phí thấp hơn.

Liên quan: Làm thế nào để tìm ra nếu tài khoản Facebook của bạn đã bị tấn công

Facebook nêu bật những lợi ích sau của việc tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.

  • Thu được nhiều kết quả nhất cho ngân sách của bạn và giảm tổng chi phí cho mỗi kết quả.
  • Tiết kiệm thời gian đáng kể với quy trình tự động giúp loại bỏ nhu cầu chuyển ngân sách giữa các bộ quảng cáo theo cách thủ công.
  • Quy trình quản lý chiến dịch được đơn giản hóa với ít ngân sách hơn để theo dõi và phân bổ lại trong quá trình tối ưu hóa.
  • Chi tiêu hiệu quả hơn cho các đối tượng với quy trình tìm kiếm các cơ hội có chi phí thấp nhất trên tất cả các bộ quảng cáo và thị trường mà họ nhắm mục tiêu.

Facebook đang cho các nhà quảng cáo nhiều thời gian để làm quen với việc tối ưu hóa ngân sách chiến dịch trước khi nó trở thành mặc định.

Có thể bạn nên bắt đầu thử nghiệm nó ngay bây giờ nếu bạn chưa từng sử dụng nó trước đây.

Xem thêm: 5 điều bất ngờ bạn có thể học được từ các bài kiểm tra trên Facebook

Đánh giá post